* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  அடிக்கடி............!
 


அடிக்கடி...........!

உன்
சைக்கிள்
நட்டுப்போல்


அடிக்கடி
கழறுகிறேன்


நீ
ஓடுவதால்.....


****************************************
*******************************
*********************
***********
****
* 

 

 -யாழ்_அகத்தியன்
 
  Today, there have been 8 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free