* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  மறந்ததை மறந்து...!
 


மறந்ததை மறந்து.....!Dreaming Fantasy Inspiration Love by mrm.jpg

அவள் உறக்கத்தில்
நான் இறப்பதாய்
கனவுகண்டுஎன் மீது இரக்கப்பட்டு
மறந்ததை மறந்து
மறுபடி வருவாளோ..?

****************************************
*******************************
*********************
***********
****
*

-யாழ்_அகத்தியன்

 
 
  Today, there have been 8 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free