* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  யார் அந்த நிலா.....!
 


யார் அந்த நிலா....!
முகமே தெரியாத உன்
கண்களுக்காக
தினம் ஒரு
கவித்  தூண்டிலோடு
நான் காத்துக் கிடந்தாலும்..... 
மனதில் சின்ன பயம்  
யாருக்காக போட்ட தூண்டிலில்
நான் மாட்டினேன் என  
நீ கேட்பாயோ
என்று...............


**********************************
************************
***************
*****
**
*


 
 
-யாழ்_அகத்தியன்
 
  Today, there have been 8 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free