* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  என் பாடல்....{05}
 

என் பாடல்....{05}என் இதயமோ உன்னிடம்
காதலோ என்னிடம் ஏனோ
 நீ வானிடம் வாராயோ
கை சேரயோ வான் நிலவே

என் இதயமோ உன்னிடம்
காதலோ என்னிடம் ஏனோ
 நீ வானிடம் வாராயோ
கை சேரயோ வான் நிலவே

சொந்தமென யாருமில்ல
சொல்லிக் கொள்ள ஏதுமில்ல
என் சொர்கமே உன்னைவிட
ஏது வில(விலை)

பட்டப்படிப்பு படித்ததில்ல
பட்டதெல்லாம் அனுபவமே
பாவியாய் நினைத்தெனை
உன் நிழலாயெனும் கூட்டிபோ

என் இதயமோ உன்னிடம்
காதலோ என்னிடம் ஏனோ
 நீ வானிடம் வாராயோ
கை சேரயோ வான் நிலவே

தேடாத வார்தையென நானிருந்தேன்
தேடியே உனைத் தேர்ந்தெடுத்தேன்
 நீயும் எனை விட்டு வைத்தால் எனை
யார் வாசிப்பார்

கலைந்து கிடக்கிறேன் எழுத்துகளாய்
என்னை கொஞ்சம் சேர்த்து வை உந்தன்
கவிதைக்கு வார்தையாகும் வரம் கொடு

என் இதயமோ உன்னிடம்
காதலோ என்னிடம் ஏனோ
 நீ வானிடம் வாராயோ
கை சேரயோ வான் நிலவே…...

****************************************
*******************************
*********************
***********
****
*

-யாழ்_அகத்தியன்

 
 
  Today, there have been 215 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free