* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  அவள் படித்துவிட்டு.....!
 
 

அவள் படித்துவிட்டு.........!
என்
கவிதைகள்
அழுகின்றனவே..
 

ஏன்?


அவள்
படித்து விட்டு
பாலூட்டாமல்
போயிருப்பாள்...


****************************************
*******************************
*********************
***********
****
*
-யாழ்_அகத்தியன்

 
 
  Today, there have been 2 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free