* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  உன் வாசகன் நான்.........!
 
 
எத்தனையோ பேர் படித்து
எதுவும் கூறாமல் போன
என்  கிறுக்கல்களைதேடி நீ  கவிதையாக
வாழ்த்தியதில்தான்
கிறுக்கன் நான்
உன்   கவிவாசகன்
ஆனேன்......


**********************************
************************
***************
*****
**
*
                                   


                                      
-யாழ்_அகத்தியன் 

 
 
  Today, there have been 23 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free