* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  என் கனவே நீதான்.....!
 


என் கனவே நீதான்.....!
  

கனவு காண யாரும்
உறங்கப் போவதில்லை
 
நான் மட்டும்தான் பகல் கனவு
கண்டு கொண்டு  இருக்கிறேன்
நான் தூங்குவதாக......

************


நீ
என்னை மட்டுமல்ல
என் உறக்கத்தையும்
சேர்த்துத்தான்
கலைத்துவிட்டாய்......

************மறுபடி நான் உன்னை
சந்திக்க நேர்ந்தால்
என் உறக்கத்தையாவது
கெஞ்சிக் கேப்பேன்......

************மறுபடி நான் தூங்கிப்போனால்
என் கனவில் உன்னையே
கெஞ்சி கேப்பேன்.......


**********************************
************************
***************
*****
**
*

-யாழ்_அகத்தியன்

 
 
  Today, there have been 53 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free