* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  உன் மனம்...............!
 


உன் மனம்.............!

என்னைக் கல்லில்
கட்டி கடலில் யார்
போட்டாலும் கல்லே
எனைக் காப்பாற்றும்உன் மனக்கல்லை
காதலித்தவனென்ற
உண்மை சொன்னால்....


*******************************************
*******************************
*********************
***********
****
*
-யாழ்_அகத்தியன்
 
  Today, there have been 12 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free