* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  குருடனாய் நான்......!
 குருடனாய் நான்....!கண்ணிருந்தும்
குருடனாய் நான்


என்
பார்வையில் படாமல்
இன்னும் அவள்...!


****************************************
*******************************
*********************
***********
****
*
-யாழ்_அகத்தியன்

 
  Today, there have been 23 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free