* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  நீயாக..........!
 நீயாக.......!என் கவிதையில்
நான் யாரையோ
காதலிப்பது  தெரிகிறது
என்றாயே…அது ஏன்
நீயாக  இருக்கக் கூடாது
என நினைக்கிறாய்
இல்லை…?


****************************************
*******************************
*********************
***********
****
*


 

-யாழ்_அகத்தியன்

 

 
  Today, there have been 50 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free