* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  காதல் வலி.........!
 


காதல்  வலி.........!

கவிஞர்களே.....
தயவு செய்து
காதல்வலியை


மரணவலியோடு
ஒப்பிடாதீர்கள்


மரணவலி
காதல்வலிபோல்


அயுள் முழுவதும்
வருவதில்லை......


*******************************************
*******************************
*********************
***********
****
*

-யாழ்_அகத்தியன்
 
  Today, there have been 24 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free