* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  என் காதல் நீ.....!
 


என் காதல் நீ.......!

என் முதல்  காதல் நீ
நான்  காதலித்ததே
உனக்கு தெரியாது........**என் கடைசி  காதல் நீ
நான் உன்னை மட்டும்
காதலித்ததுதான்
உனக்கு தெரியும்........**********************************
************************
***************
*****
**
*
-யாழ்_அகத்தியன்
 
  Today, there have been 23 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free