* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  நீ வாழ நான் பாடுவேன்...!
 


நீ வாழ நான் பாடுவேன்........!

நீ ஒட்டிவிட்டு
எறிந்த
பொட்டு நான்யார் யாரோ
கால்களால்
மிதிக்கப் 
படுகிறேன்......


************என்னை நீ  ஊதிவிட்டு
உதைக்கும்போதுதான்
தெரிந்துகொண்டேன்எனை வீரனாய்
நினைக்காமல்


நீ
விளையாட்டு
பந்தாய்த்தான்
நினைத்தாய் என்று.....


************ஆச்சரியமாகத்தான்
இருக்கிறதுகவிஞனாக்கினாய்
என்ற கோவத்தில்உனக்காக நானெழுதிய
எந்தக் கவிதையிலும்
ஆயுத எழுத்து
இல்லாமல் இருப்பது....


************அன்று உனக்கும் சேர்த்து 
சுவாசித்தேன்
இன்று உன்னவருக்கும் 
சேர்த்து  சுவாசிக்கிறேன்....


************ 
நீ வாழ்ந்தவீடு நான்
என்னை விட்டுவிட்டு
புகுந்தவீடு 
சென்றுவிட்டாய்இனி நீ திரும்பிவர
நினைத்தால்
தயவு செய்து
தனியாக  வந்துவிடாதேநீ இல்லாமல் சாய்ந்து 
கிடக்கும் நான்
உடைந்து 
விழுந்துவிடுவேன்.....


**********************************
************************
***************
*****
**
*
                                        -யாழ் அகத்தியன் 
  Today, there have been 22 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free