* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  என் பேனா.............!
 என் பேனா.......!
நான்
மறந்து
விட்டேன்


என் பேனா
மறக்கவில்லை


அவள் பெயரை
எழுதுகிறது...


*******************************************
*******************************
*********************
***********
****
*
-யாழ்_அகத்தியன்

 
  Today, there have been 58 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free