* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  நீ ஒருத்திதான்....!
 


நீ ஒருத்திதான்.........!
எந்த உலகத்திலும்
எந்த காலத்திலும்
பெண்கள்
ஒரே மாதிரித்தான்
சொல்வார்கள்ஆம்....!காதலிப்பதாக
பொய் சொல்வார்கள்ஆனால்_ நீ ஒருத்திதான்
பொய்யாக உண்மை
சொன்னாய்....!


****************************************
*******************************
*********************
***********
****
*
-யாழ்_அகத்தியன்

 
  Today, there have been 53 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free