* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  உன் பார்வையில்.........!
 


உன் பார்வையில்.............!
 

உனக்காய்
எழுதப்பட்ட
கவிதைகள்
ஏராளம்எனினும்..என்னை
கவிஞனாக்கிய
உன் கடைசி
கடிதம் மட்டும்இருண்டுபோன
என் இதயத்துக்குள்
நிலவாக
விழித்திருக்குதடி..!


****************************************
*******************************
*********************
***********
****
*


 

-யாழ்_அகத்தியன்

 
  Today, there have been 2 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free