* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  நீயும்..நானும்..காதலும்...!
 
 


நீயும்.. நானும்.. காதலும்........!

என்னையும் உன்னையும்
ஒதுக்கியவர்களுக்கு
இன்றுவரை தெரியவில்லை


நம் காதல் உலகத்தைவிட
பெரிதென்று.......


*******************************************
*******************************
*********************
***********
****
*
-யாழ்_அகத்தியன்


 
 
  Today, there have been 11 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free