* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  நட்பு..............!
 நட்பு............!

உனக்குள்ளே நான்
எனக்குள்ளே நீ
நமக்குள்ளே நாம்
சொல்லும் கவிதை
நட்பு.......!


****************************************
*******************************
*********************
***********
****
*


-யாழ்_அகத்தியன்

 
 
  Today, there have been 9 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free