* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  தத்துவம்.....!
 தத்துவம்.......!


 

இன்று பார்த்தவனோடு ஓடிப் போன
பூவிடம் சொன்னது மரம் _உன்னை
பூக்க வைத்த எனக்குத் தெரியாத
உன்னை பழமாக்க என்று.....


**********************************
************************
***************
*****
**
*

 

-யாழ்_அகத்தியன்

 
  Today, there have been 22 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free