* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  தண்டனை...........!
 


தண்டனை......!
எழுத்துக்களை சிறைப்பிடித்து
உனக்கு கவிதை எழுதினேன்


அதைக் கிழித்தெறிந்து
தண்டனையை எனக்கு
கொடுத்தாய்.....!


****************************************
*******************************
*********************
***********
****
* 
 
-யாழ்_அகத்தியன்
 
  Today, there have been 8 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free