* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  தண்ணீரில் தாமரை....!
 தண்ணீரில் தாமரை.....!

தாமரை நீ
தண்ணீர் நான்


நீ வாழ
வற்றாமல் நான்....


********************

என்னைச்
சுற்றிக் கரை
உன்னைச்
சுற்றி நான்


இருந்தும்
எனதில்லைதாமைரையாய்
நீ.....


********************

IMG_8938bb.jpg Lotus Leaf image by JustintimeTT

தாமரை
இலையாய் நீஒட்ட மாட்டாய்
என்று தெரிந்தும்தண்ணீர்த்
துளியாய் நான்....


****************************************
*******************************
*********************
***********
****
*
-யாழ்_அகத்தியன் 
 
 
  Today, there have been 8 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free