* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  தோல்வியே........!
 
தோல்வியே.......!நீ
இல்லாத
காதலும்


காதல்
இல்லாத
நீயும்


என்றும்
எனக்கு
தோல்வியே....!


****************************************
*******************************
*********************
***********
****
*


-யாழ்_அகத்தியன்

 
 
  Today, there have been 2 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free