* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  ரோஜா.....!
 


ரோஜா....!

 உன்னைப் பூ என்று
யார் சொன்னது
நான் சொல்ல
மாட்டேன்உன்னை யாரும்
பறிக்காத போதும்
நீ இன்னும்
வாடவில்லையே......


**********************************
************************
***************
*****
**
*
-யாழ்_அகத்தியன்

 
  Today, there have been 58 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free