* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  கடைசி SMS.........!
 


கடைசி SMS.........!

உன் ஒவ்வொரு  SMS சும் தான்
கடைசி SMS சாய்
இருந்துவிடக்கூடதென்று
வருத்தப்படுகிறது
உன் அடுத்த SMS சை
எதிர்பார்த்தபடி......


*******************************************
*******************************
*********************
***********
****

*
-யாழ்_அகத்தியன்

 
  Today, there have been 8 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free