* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  எதிர்பார்ப்பு.....!
 


எதிர்பார்ப்பு......!
 
 உனக்கு யாரோ ஒருவனின்
கவிதை பிடித்ததில்
இருந்து கிறுக்கிக்
கொண்டுதானிருக்கிறேன்என்னில் ஏதாவது ஒன்று உனக்கு
பிடித்ததில் கவிதையாவது
இருக்கட்டுமே   என்று.....

**********************************
************************
***************
*****
**
*


-யாழ்_அகத்தியன்

 
  Today, there have been 23 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free