* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  காதல் தந்த வரம் நீ......!
 காதல் தந்த வரம் நீ......!


இல்லாத கடவுளை
நம்பாத எனக்கு
இருக்கின்ற காதல்
தந்த வரம் நீ...


*****************தூணிலும்
துரும்பிலும்
கடவுள் என்றால்


என் ஒவ்வொரு
துணிவிலும் நீ.........


*********************************
*********************
*************
*****
**
*
-யாழ்_அகத்தியன்

 

 
  Today, there have been 3 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free