* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  கவி நீ........…!
 
உனக்காக எழுதிய
கவியெல்லாம்


இன்று
கிறுக்கலாய் தெரிகிறது


ஆனாலும்
இன்னும் நான்
எழுதாக் கவி நீ.......


*********************************

*************************
******************
************
****
**
*

-யாழ்_அகத்தியன்
 
  Today, there have been 25 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free