* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  ஈழம் கனவுதான்.....!
 ஈழம் கனவுதான்
.....!
ஈழம் என்பது தமிழ் மக்களின்
கனவாம் சிங்களம் சொல்கிறது...


ஆமாம் ஈழம் என்பது
எங்கள் கனவுதான்


உங்களால் எங்கள்
உறக்கத்தைதான்
கலைக்க முடியும்


எங்களை உறங்க வைக்காத
ஈழக்கனவை யாரலும்
கலைக்க முடியாது....


**********************************
************************
***************
*****
**
*-யாழ்_அகத்தியன்

 
  Today, there have been 9 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free