* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  உன் மீதான காதல்....!
 உன் மீதான காதல்....!

நீ உன்னை 
மறக்க
சொன்ன
இடத்தில்

 

இறந்த
என் மேல்
வளர்வது
ஆலமரமல்ல

 

அதுதான்
உன் மீதான
என் காதல்....


************************என்னை வெறுக்க
உன்னிடம்
என்ன காரணமோஅதைவிட அதிகமாய்
உன்னை விரும்ப
என்னிடம்
காதல் இருக்கிறது....


 *******************************************
*******************************

*********************
***********
****
*

 

-யாழ்_அகத்தியன்

 
  Today, there have been 22 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free