* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  பெயராசை....!
 


பெயராசை....!

உனக்கு பிடித்தவர்களின்
பட்டியலில் என் பெயர்
இல்லையென்றாலும்
உனக்கு பிடிக்காதவர்களின்

பட்டியலிலாவது என்
பெயருக்கு
முதலிடம்
கொடுத்து விடு.....

அந்த புகழ் போதும்
என்
பெயராசைக்கு.......***********************************
************************
***************
*********
****
**
*


-யாழ்_அகத்தியன்

 
  Today, there have been 11 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free