* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  காதலித்தால்..............!
 
·      
காதலித்தால்
..............!



wallpaper love couple. couple kissing wallpapers.

  
காதலித்தால்
இதயம்தொலைந்து
போகும் என்று
பொய்சொல்கிறார்கள்




காதலித்துப்பார்
தொலைந்த உன்னை
இதயம் தேடும்....






*******************************************
*******************************
*********************
***********
****
*




 

-
யாழ்_அகத்தியன
 
  Today, there have been 3 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free