* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  சிலையாய்...........!
 சிலையாய்.....!
 
 உன் வரவுக்காய்
காத்திருக்கிறேன்
சிலையாய்பார்பவர்களுக்கு
மட்டும் வலி
தெரியாமல்...!


****************************************
*******************************
*********************
***********
****
* 

-யாழ்_அகத்தியன் 

 
  Today, there have been 54 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free