* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன்
   
  பகல் “நிலா”
  நீ.....!
 


நீ......!
அவிழ்க்க முடியாத விடுகதை நீ...*******************பிடிவாதத்தின் கொள்கை நீ....


****************மறதியின் மறு பெயர் நீ....


***************

தண்டிக்க மட்டும் தெரிந்த
ஆசிரியை நீ....

**************கண்டு பிடிக்காத அதிசய
நிலா நீ....


***************

காதல் உலகம் தேடும்
பயங்கரவாதி நீ.....


***************


கவிதைகளை வேவு பார்க்கும்
விமானம் நீ....


***************ஞாபகப்படுத்த மட்டும் தெரிந்த
பாடல் நீ....


***************

கிழித்தெறிந்த கவிதை நீ....


********** மாறாத நோய் நீ...

*************

.

மறக்க முடியாத சுனாமி நீ.....


************என் உயிரின் உச்சரிப்பு நீ......


**********************************
************************
***************
*****
**
* 

-யாழ்_அகத்தியன்

 
 
 
  Today, there have been 25 visitorson this page! பகல் "நிலா"  
 
* என் காதல் மனைவி நிலாவின் கண்களுக்கான என் கவிதைகள் இவை* -யாழ்_அகத்தியன் This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free